מכרזים

כלים ללמידה מקוונת בעקבות משבר הקורונה 2020

לאור המצב המורכב וההנחיות המתעדכנות של משרד הבריאות לגבי התכנסויות, בידוד ולמידה במוסדות, מיט"ל מציע מספר כלים סינכרוניים וכלים ללמידה שיתופית אשר עשויים לתת מענה ללמידה מרחוק ולהקלטת הרצאות.

עם פתיחתו של סמסטר האביב, מסתמן הצורך להיערך טכנית ופדגוגית ללמידה מקוונת- באופן חלקי או מלא.תמצאו באתר מיט"ל ריכוז של מספר כלים המתאימים למצבי למידה מקוונים מגוונים.