מכרזים

מאגר מרכזי של אינטרנט DATASETS

     

מחב"א אוסף ומציג מאגר מרכזי של אינטרנט DATASETS  עבור חוקרים באקדמיה. צוות. המידע כפוף לדרישות הגנת הפרטיות, ולאישור ועדת ההיגוי של מחב"א, ולפיכך כל בקשת שימוש במידע זה נבחנת באופן פרטני.