מכרזים

בחינות מקוונות והערכה חלופית

מערכת ההשכלה גבוהה עברה במהירות שיא ללמידה מקוונת, תוך כדי התהליך נדרשת מיט"ל לבחון את הכלים הטכנולוגיים המאפשרים לקיים בחינות והערכה של הסטודנטים. נושא הבחינות הינו בעל חשיבות מרכזית לתהליך למידה ויש לוודא כי המעבר ללמידה מקוונת מאפשר לקיים מבחנים והערכה תוך שמירה על טוהר הבחינות, מהימנות הציונים ותהליך הערכה המשקף את הרמה האקדמית. לצורך כך גיבשה מיט"ל מסמך השוואה לאיתור כלים וגיבוש של פרקטיות המתאימים לקיום מבחנים מקוונים.

במהלך השבועיים האחרונים קיימה מיט"ל מספר מפגשים מקוונים בנושא, ניתן לצפות בהקלטות באתר מיט"ל