מכרזים

קול קורא מזורז למשאבי מחשוב של PRACE למחקר נגד קורונה

השותפות למחשוב מתקדם באירופה (PRACE) פותחת קול קורא לבקשות משאבי מחשוב עבור פרוקטים ויוזמות להפחתת השפעת מגפת COVID-19.

הקול הקורא להצעות יעבור תהליך אישור מזורז בכדי לספק משוב מהיר לפונים.

קול קורא זה פתוח עד להודעה חדשה.

כל הגשה תעבור בדיקה תוך שבוע ימים.תחילת השימוש בשעות ליבה יתחיל מיד לאחר אישור.

טופס הבקשה:

https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/

בכל שאלה על הקול קורא אפשר לפנות ל: covid-19@prace-ri.eu

או לצור קשר אם מחב"א info@mail.iucc.ac.il