מכרזים

קול קורא ה-22 של PRACE

קול קורא ה-22 של PRACE פתוח.  מועד אחרון להגשות – 27 לאוקטובר 2020.
פרטים מלאים ועדכונים באתר של PRACE