מכרזים

סקר אימוץ ענן ציבורי במגזר האקדמיה והחינוך

במהלך החודשים מרץ-מאי 2020 נערך במגזר האקדמיה והחינוך בישראל סקר אימוץ ענן ציבורי, כחלק מסקר בין כלל המגזרים בתעשייה בישראל.

מטרת הסקר – בחינת השימוש בשירות ענן ציבורי במגזר האקדמיה והחינוך, פילוח השימושים, מניעים למעבר לענן ציבורי והאתגרים עימם מתמודדים מוסדות במגזר האקדמיה והחינוך.

הסקר עסק באימוץ שירותי IaaS / PaaS בלבד.

על הסקר ענו 12 מוסדות במגזר האקדמיה והחינוך (מתוכם 8 אוניברסיטאות).

מטעם האוניברסיטאות, ענו על הסקר נציגים ממגוון תפקידים (מאנשי תשתיות ועד סמנכ"לי מחשוב).

 

להלן עיקרי תוצאות הסקר:

 

להלן התובנות העיקריות מהסקר:

  • ספק הענן הכי נפוץ הוא Azure  ולאחריו Amazon Web Services
  • האקדמיה מתייחסת חשיבות נמוכה ל-Data Center  של ענן ציבורי בישראל
  • הסיבה העיקרית למעבר ל-Data Center  של ענן ציבורי בישראל היא מהירות תקשורת
  • מרבית המוסדות האקדמיים בישראל, מבצעים צעדים ראשונים בענן
  • קיים יחס ישר בין מוסד המבצע צעדים ראשונים בענן לבין עבודה עם ספק ענן IaaS/PaaS  יחיד
  • הסיבה העיקרית לשימוש במספר ספקי ענן (תצורת Multi-cloud ) היא גישת Best of Breed  (לכל ספק היתרונות שלו)
  • מרבית המוסדות האקדמיים שוקלים ליישם ענן פרטי
  • הסיבות העיקריות לשימוש בענן ציבורי (גמישות טכנולוגית, העלאת רמת שרידות וזמינות של שירותים וגמישות בהגדלה והקטנה של סביבות מחשוב), עשויות להצביע על רצון לחדש את מערכות ה-IT הקיימות
  • החסם העיקרי בקרב המוסדות האקדמיים למעבר לענן ציבורי הוא עלויות

 

את הסקר המלא בנושא אימוץ ענן ציבורי במגזר האקדמיה והחינוך ניתן להוריד מהקישור: Cloud_Adoption_Survey_2020_Academia-Hebrew

את הסקר המלא בנושא אימוץ ענן ציבורי במדינת ישראל ניתן להוריד מהקישור: Cloud Adoption Survey in Israel 2020