מכרזים

מבנה מרחב שמות המתחם המדינתי החדש ".ישראל"

עושים היסטוריה ביחד!

איגוד האטינטרנט מזמין את הציבור לקחת חלק בעיצוב מרחב שמות מתחם מדינתי חדש בעברית באינטרנט, בסיומת ".ישראל". הצעותיכם יעזרו לאיגוד האינטרנט  לגבש מדיניות שתשרת בצורה הטובה ביותר את ציבור המשתמשים בישראל.

בעקבות פעילות האיגוד, מצטרפת ישראל לשורה של מדינות רבות ששפתן הלאומית אינה נכתבת באותיות לטיניות ומאפשרות שימוש בשמות מתחם בשפת המדינה באינטרנט.

יצירתו של מרחב שמות מתחם מדינתי חדש, נוסף למרחב IL., מעלה שאלות הנוגעות לאופן ההפעלה והמבנה שלו. באפשרותכם להשפיע על בחירת המבנה האופטימלי של המרחב המדינתי החדש, ועל כללים הנוגעים להקצאת וכתיבת שמות המתחם בתוכו – בהיבטים של שילוב אותיות עבריות ולטיניות.

המרחב החדש יהיה בנוסף לשימוש במרחב שמות המתחם הקיים בסיומת .IL.

הדיון הציבורי נערך באתר ייעודי שהוקם למטרה זו, בממשק נוח למענה, המאפשר שיתוף מידע ושקיפות.

היכנסו לאתר והשפיע על עתידו של המרחב החדש של ישראל באינטרנט.

.