מכרזים

תוכנית החדשנות של GÉANT לשנת 2022 נפתחה בקול קורא

 

תוכנית החדשנות של GÉANT לשנת 2022 נפתחה וחוקרים מוזמנים להגיש בקשות. הקול קורא של  300,000 אירו מיועד לפרויקטים שמבוצעים על ידי חוקרים ממוסדות החברים או מקבלים שירותים ממחב"א, כחברה ב-GÉANT.

כל פרויקט יכול לקבל מימון עד 30 אלף אירו, לתקופה של לא יותר מ-9 חודשים בכל תחום או נושא השייך לתחום פעילות של GÉANT כמו רשתות, ענן,אבטחת מידע וסיבר, הזדהות חכמה ומערכות בתחום החינוך .

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 28 בפברואר 2022.

בשנת 2021, תכנית החדשנות זו העניקה מימון לעשרה פרויקטים זוכים מהונגריה, ישראל, איטליה, הולנד,

פולין ובריטניה בתחומי מולטימדיה, רשתות, אמון וזהות, חינוך, ענן, אבטחה ופרטיות.

  • הדרכה למועמדים פוטנציאליים: כאן
  • ציר זמן ומועדים קרובים: כאן.

אנו מעודדים חוקרים ישראלים בתחומים אלו לנצל את ההזדמנות המימון ולשתף מידע על התוכנית עם עמיתים, סטודנטים וקהילות.