מכרזים

נהלי השימוש ברשת

1. השימוש ברשת מיועד למטרות אקדמיות ומחקריות בלבד (שימוש אחר ברשת אסור בהחלט).

2. העברת תוכנה ברשת מותרת רק בכל הקשור לתוכנה העומדת לרשות הציבור (PUBLIC DOMAIN) או כזו המצויה במסגרת רשיון מוסדי (SITE LICENSE) בין אוניברסיטאי, ומוסדות אחרים המורשים לכך לפי תנאי הרשיון.

3. העברת דואר או יצירת קשר מותרת רק ליעדים מוגדרים מראש (ולא אקראי).

4. הודעות הנשלחות ברשת חייבות להכיל את שם השולח.

5. לגבי כל הקבצים של המשתמשים ברשת – יש להניח שהם פרטיים וחסויים, אלא אם כן בעל הקובץ הצהיר במפורש שהם מורשים בשימוש למשתמשים אחרים.

6. יש להתייחס אל כל הרישומים והמידע על השימוש ברשת, במחשבים, ובכל משאב אחר כאל מידע חסוי.

7. כל שימוש ברשת המשבש את תפעולה התקין של הרשת הינו בלתי חוקי ובניגוד לתקנון כגון העברת מכתבי שרשרת (CHAIN LETTERS) דרך הרשת או הפצת דואר זבל (SPAM).

הערה: נהלי השימוש יעדכנו מעת לעת עפ”י החלטת הנהלת מחב”א.