מכרזים

מחב"א זכתה בפרס המאגד המצטיין בתחום הממשקים הממוכנים של ORCID

ב- ORCID חברים 21 מאגדים (קונסורציומים) מכל העולם. מאגד אורקיד הישראלי הוקם ביולי 2018 ע"י מחבא ובו חברות 8 אוניברסיטאות.

במאי 2019, התקיימה באטלנטה, סדנת "ORCID Global Consortia"  ודרור ברגר, המוביל הטכנולוגי של פרויקט ה-  CRIS של מחב"א, ייצג אותנו. מחב"א זכתה בפרס המאגד המצטיין בתחום הממשקים הממוכנים (Integrations).

מאז הוקם המאגד, 6 אוניברסיטאות, מתוך 8 החברות במאגד, יצרו והפעילו ממשקים בין המערכות הארגוניות שלהם לבין מאגר אורקיד, וזאת לשם ניהול ממוכן של רשומות חוקרים ותוצרי מחקר. אנו צופים ששתי האוניברסיטאות הנותרות יסיימו לפתח את הממשקים שלהם בשבועות הקרובים.

לדברי הנהלת אורקיד, קצב הטמעה מהיר וייחודי זה מעיד על מחב"א והאוניברסיטאות הישראליות כחדשניות, מאמצות טכנולוגיה במהירות, ותואמות לתדמית של ישראל כאומת ה Start-up.

כל הכבוד לדרור ולצוות מלמ"ד על ההישג המרשים!

דרור מקבל את פרס מגבריאלה מייס, ORCID Engagement Lead באירופה