מכרזים

מכרז פומבי מס' 01/2021 ל-"תשתית קווי גיבוי תקשורת נתונים עבור המוסדות החברים במחב"א"

מחב"א – מרכז החישובים           

הבינאוניברסיטאי (ע.ר.)

מפרסמת בזאת מכרז פומבי מס' 01/2021  ל-"תשתית קווי גיבוי תקשורת נתונים עבור המוסדות החברים במחב"א"

הצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי מחב"א, בכתובת: רח' חיים לבנון 30, בניין  הנדסת תוכנה, קומה 4 חדר 422 ,

קמפוס אוניברסיטת תל אביב, תל אביב מיקוד 6997801, עד ליום 27 יוני 2021 בשעה 14:00. טל' 03-6460556 .

הודעה לעיתונות מכרז קווי גיבוי בשפה העברית

הודעה לעיתונות מכרז קווי גיבוי בשפה הערבית

הסכם קווי גיבוי תקשורת

Lines-RFP-2021 (002)

גלופת-שאלות-הבהרה-002 (2)

גיליון מענה לפרק עלות – 1 קו מכרז קווי גיבוי_

גיליון-מענה-לפרק-עלות-8-קווים-מכרז-קווי-גיבוי

הודעה בדבר תיקון מכרז קווי גיבוי

שינוי-מועדים