מכרזים

ועדת היגוי של מלמ"ד

עדת ההיגוי של מלמ”ד מורכבת מנציגים של כל האוניברסיטאות ומתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה על מנת לאשר תוכניות עבודה וכיווני פעולה של מלמ”ד. חברי ועדת ההיגוי הנם:

פרופ’ יהודית בר-אילן – יו”ר ועדת ההיגוי

ד”ר אולגה גולדין –  אוניברסיטת בר-אילן  

אילונה גלר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נעמי גרידינגר –  אוניברסיטת חיפה 

דליה דולב – הטכניון

פרופ’ חיים טייטלבאום – יו”ר מחב”א

אודליה לבנון – מנכ”ל מחב”א

ד”ר סיגל להב שר – מנהלת מלמ”ד

מירה ליפשטיין – אוניברסיטת תל אביב

שרון לנגא– האוניברסיטה העברית בירושלים

ד”ר חוה מוסטיגמן – האוניברסיטה הפתוחה

ג’ון קורליק –  מכון וייצמן למדע

גדי פרנק – אוניברסיטת תל-אביב (נציג ור”ה)

פרופ’ אדם שוורץ – הטכניון (נציג ור”ה)

נעמי אלשייך- האוניברסיטה העברית בירושלים(משקיפה)

אורן ויינברג – הספרייה הלאומית (משקיף)

שלומית פרי – אוניברסיטת תל-אביב (משקיפה)