מכרזים

ועדת היגוי של מלמ"ד

עדת ההיגוי של מלמ”ד מורכבת מנציגים של כל האוניברסיטאות ומתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה על מנת לאשר תוכניות עבודה וכיווני פעולה של מלמ”ד. חברי ועדת ההיגוי הנם:

פרופ’ נועה אהרוני – יו”ר ועדת ההיגוי, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר אולגה גולדין –  אוניברסיטת בר-אילן  

אילונה גלר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נעמי גרידינגר –  אוניברסיטת חיפה 

שירית וויאקובסקי – האוניברסיטה הפתוחה

פרופ’ חיים טייטלבאום – יו”ר מחב”א

מוטי יגר – הטכניון

אודליה לבנון – מנכ”ל מחב”א

ד”ר סיגל להב שר – מנהלת מלמ”ד

מירה ליפשטיין – אוניברסיטת תל אביב

שרון לנגא– האוניברסיטה העברית בירושלים

ג'ון קולריק –  מכון וייצמן למדע

גדי פרנק – אוניברסיטת תל-אביב (נציג ור”ה)

נעמי אלשייך- האוניברסיטה העברית בירושלים(משקיפה)

אורן ויינברג – הספרייה הלאומית (משקיף)

שלומית פרי – אוניברסיטת תל-אביב (משקיפה)