מכרזים

ועדת היגוי של מלמ"ד

עדת ההיגוי של מלמ”ד מורכבת מנציגים של כל האוניברסיטאות ומתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה על מנת לאשר תוכניות עבודה וכיווני פעולה של מלמ”ד. חברי ועדת ההיגוי הנם:

פרופ’ נועה אהרוני,  יו”ר ועדת ההיגוי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ איל יניב, יו"ר מחב"א, אוניברסיטת בר-אילן

נתי אברהמי, מנכ"ל מחב"א

נעמי אלשייך, האוניברסיטה העברית בירושלים (משקיפה)

ד”ר אולגה גולדין, אוניברסיטת בר-אילן

אילונה גלר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נעמי גרידינגר, אוניברסיטת חיפה

שירית וויאקובסקי, האוניברסיטה הפתוחה

אורן ויינברג, ספרייה הלאומית (משקיף)

מוטי יגר, הטכניון

ד”ר סיגל להב שר – מנהלת מלמ"ד, מחב"א

שרון לנגא, האוניברסיטה העברית בירושלים

שלומית פרי, אוניברסיטת תל אביב

גדי פרנק, נציג פורום המנכ"לים (ור"ה), אוניברסיטת תל-אביב

שרה קאופמן שטראוס, מכון וייצמן

ד"ר נעמה שפטלוביץ, אוניברסיטת תל-אביב (משקיפה)