מכרזים

יום עיון משותף לפורום מרכזי ההוראה ומיט"ל

פדגוגיה חדשנית ותשתית טכנולוגית שזורים זה בזה, ויש לשלבם באופן מושכל על מנת לקדם הוראה ולמידה ברמה גבוהה ומותאמת לקידום מיומנויות המאה ה-21. בכנס מיט"ל האחרון שהתקיים בחודש יולי, הכרזנו על כוונה להדק את שיתוף הפעולה בין פורום ראשי המרכזים לקידום ההוראה, ובין מיט"ל, וזאת על מנת להדק את החיבורים בין המרכזים לקידום ההוראה וצוותי הלמידה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה.

מזה מספר שנים מיט"ל מקיימת שיתופי פעולה שונים עם הפורום לקידום ההוראה. ביום העיון נבחן יחד את התהליכים הנדרשים להידוק שיתוף פעולה זה, ולבניית תכנית עבודה משותפת למיט"ל ולפורום לקידום ההוראה במטרה להקים גוף ידע העוסק בהיבטים השונים של טכנולוגיות למידה והוראה בהשכלה הגבוהה.

יום העיון יתקיים ביום שני21.3.2022 באוניברסיטת תל אביב במתכונת פנים אל פנים (במידה ויהיה שינוי בהנחיות נפעל בהתאם

להרשמה ולתוכנית המלא