מכרזים

משלחת ממשרד החינוך של זמביה ביקר במיט"ל

בעקבות פנייה מנציגי השגרירות זמביה בישראל, אירחה הנהלת מיט”ל ביום שני ה 4.9.2017 משלחת ממשרד החינוך של זמביה. נציגי משרד החינוך הזמבי ביקש להציג את פעילות מיט”ל במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, במטרה לקדם שיתופי פעולה בין מיט”ל למוסדות להשכלה גבוהה בזמביה ולבחון טכנולוגיות למידה, הטמעה של כלים טכנולוגים ופיתוח של קורסים מקוונים.

במסגרת הביקור ארחנו במיט”ל את המשלחת שכללה 8 משתתפים והוצגה פעילות מיט”ל בשלושה תחומים מרכזיים:

  • ימי עיון, סדנאות ופיתוח מקצועי של חברי מיט"ל.
  • יצרת קהילה הפועלת יחד במטרה לקדם שיתופי פעולה והחלפת מידע בין-מוסדי.
  • הצגה של סל הטכנולוגיות הזמין לחברי מיט”ל ושימוש המוסדות.

הביקור היה מוצלח ופורה ובסיומו סוכם על המשך שיתוף הפעולה במטרה לקדם הטמעה טכנולוגיות למידה במוסדות להשכלה גבוהה בזמביה, וסיוע בהקמה של תשתית מרכזית בדומה לפעילות מיט”ל בישראל.